Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği, büyük hedefler ile yola çıkan ve bu hedeflere ulaşmada izlediği yolda devam eden iş insanlarıyla bir araya gelerek Türk-Arap ekonomi köprüsü oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. Fikir üretmeye verdiğimiz değeri bu fikirleri projelere dönüştürme ve uygulama alanındaki gücünün bilinciyle hareket ediyoruz. Türk-Arap iş insanları arasındaki ekonomik iş birlikleri ülkemiz açısından önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda Arap ülkelerinden Türkiye’ye duyulan büyük hayranlık,  Arap iş insanlarının Türkiye’ye yatırım yapmasını ve birçok  alana yönelmesini sağlamıştır. Bu yönelimi avantaja çevirmek ve arttırmak için bizler görevimizin bilincindeyiz.

Günümüz dünyasında ülkeler ekonomisini büyütmek için mutlaka ekonomi birlikleri oluşturmalıdır. Biz de bu ekonomi birlikleri çerçevesinde Türk-Arap pazarı oluşturma çabasındayız. Türk Ülkeleri ve Arap Ülkeleri arasında 500 yıllık dayanışma, kültür birliği ve ekonomik bağlılık vardır. Bu köklenmiş geçmiş, Türk-Arap Ülkeleri arasında büyük bir iş birliği kurmayı gerektirir. İçinde bulunduğumuz mevcut durumda görmekteyiz ki büyük ortaklıklar ile birlikte Türk-Arap ortak pazarı ortaya koyulmalıdır. Türk ve Arap Ülkeleri mevcut teknoloji ve ekonomik gücü iyi bir şekilde ortaya koymalıdır ve burada bize yani Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği’ne düşen büyük vazife ise bu ekonomik birlikler arasında köprü olmaktır. Yapılması gereken önemli hususlar ise;

-Türk ve Arap misyon şefleri arasında diyalogları güçlendirmek,

-Türk ve Arap Ticaret ve Sanayi Odaları tek çatı altında güçlü bir şekilde toplamak,

-KOBİ şirketlerde diyaloglar ve çalışmalar ortaya koymak ve bu kurulan diyalogları en iyi şekilde hedef projeye yönlendirmek,

-Stratejik sanayi projeleri ortaya koyarak  Türk ve Arap Kobi’lerimize bu yolu iyi bir şekilde anlatmaktır.

Bilindiği üzere, bizler Türk ve Arap güç birliği yaptığımız zaman dünyada önemli bir ekonomik güç birliği yaratmış oluruz ve bu dünya devletleri ekonomisine büyük katkı sağlamış olurken Kobi’lerimize de hem sanayi hem de ticari alanda ciddi bir kazanç sağlar. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği destekleriyle bu konuları hedef alarak projelerimizi ve hedeflerimizi tek bir çatı altında toplayarak TA Group’u kurduk. TA Group çatısı altında; TURAB Fuarcılık, Sanal Fuar, Hukuk Danışmanlık Hizmetleri, Yatırım-Finansman-Müteahhitlik-Proje Hizmetleri, Sağlık Turizmi Hizmetleri, Gıda-Tarım Yatırım Hizmetleri olmak üzere 6 başlık altında topladık. Sektörel gruplardan oluşan TA Group ile Türk ve Arap iş insanları arasında ciddi bir ekonomik iş birliği sağlamayı hedeflemekteyiz.

Hedeflediğimiz yolda Türk ve Arap kuruluşlarını ve özellikle ticaret odalarını iş birliği ve ortak çalışmalara davet etmekteyiz. Derneğimiz hayallerimizi gerçeğe dönüştürerek büyük bir Türk- Arap birliği ortak pazarı kurma yolunda ilerlemektedir. Bütün bu gelişmeler kapsamında bugüne kadar destek veren tüm resmi ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. İnandığımız yolda, inandığımız hedeflerle yürümeye güçlenerek devam edeceğiz.

 

Sabuhi ATTAR

Genel Başkan