Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği, büyük hedefler ile yola çıkan ve bu hedeflere ulaşmada izlediği yola inanarak devam eden işadamlarının bir araya gelerek Türk-Arap ekonomi köprüsü oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. Fikir üretmeye verdiğimiz değeri bu fikirleri projelere dönüştürme ve uygulama alanındaki gücünün bilinciyle hareket ederek yola çıkmıştır. Türk-Arap işadamları arasındaki ekonomik işbirlikleri ülkemiz açısından önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda Arap ülkelerinden Türkiye’ye duyulan büyük hayranlık, Arap işadamlarının Türkiye’ye yatırım yapmasını ve birçok ekonomik alanda yönelmesini sağlamıştır. Bu yönelimi avantaja çevirmek ve arttırmak için bizler görevimizin bilincindeyiz.

Günümüz dünyasında ülkeler ekonomisini büyütmek için mutlaka ekonomi birlikleri oluşturmalıdır. Biz de bu ekonomi birlikleri çerçevesinde Arap pazarı oluşturma çabasındayız. Türk ülkeleri ve Arap ülkeleri arasında 500 yıllık dayanışma, kültür birliği ve ekonomik bağlılık vardır. Bu köklenmiş geçmiş, Türk-Arap Ülkeleri arasında büyük bir işbirliği kurmayı gerektirir. İçinde bulunduğumuz mevcut durumda görmekteyiz ki büyük ortaklıklar, işbirlikleri kurulmalı ve Türk-Arap ortak pazarı ortaya koyulmalıdır. Türk ve Arap Ülkeleri mevcut teknoloji ve ekonomik gücü iyi bir şekilde ortaya koymalıdır ve burada bize yani Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği’ne düşen büyük vazife ise bu ekonomik birlikler arasında köprü olmaktır. Yapılması gereken önemli hususlar ise;

-Türk ve Arap misyon şefleri arasında diyalogları güçlendirmek,

-Türk ve Arap Ticaret ve Sanayi Odaları tek çatı altında güçlü bir şekilde toplamak,

-KOBİ şirketlerde diyaloglar ve çalışmalar ortaya koymak ve bu kurulan diyalogları en iyi şekilde hedef projeye yönlendirmek,

-Stratejik sanayii projeleri ortaya koymak. Türk ve Arap Kobilerimize bu yolu iyi anlatmaktır.

Bilindiği üzere, bizler Türk ve Arap güç birliği yaptığımız zaman Dünya’da önemli bir ekonomik güç birliği yaratmış oluruz ve bu dünya devletleri ekonomisine büyük katkı sağlamış olurken Kobilerimize de hem sanayii hem de ticari ciddi bir kazanç sağlar. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği destekleriyle bu konuları hedef alarak projelerimizi ve hedeflerimizi tek bir çatı altında toplayarak TA Group’u kurduk. TA Group çatısı altında; TURAB Fuarcılık, Sanal Fuar, Hukuk Danışmanlık Hizmetleri, Yatırım-Finansman-Müteahhitlik-Proje Hizmetleri, Sağlık Turizmi Hizmetleri, Gıda-Tarım Yatırım Hizmetleri, TA TV Kanalı olmak üzere 7 başlık altında topladık. Sektörel gruplardan oluşan TA Group ile Türk ve Arap işadamları arasında ciddi bir ekonomik işbirliği sağlamayı hedeflemekteyiz.

Hedeflediğimiz yolda Türk ve Arap kuruluşlarını ve özellikle Ticaret odalarını işbirliği ve ortak çalışmalara davet etmekteyiz. Derneğimiz hayallerimizi gerçeğe dönüştürerek büyük bir Türk Arap birliği ortak pazarı kurma yolunda ilerlemekteyiz. Bütün bu gelişmeler kapsamında bugüne kadar destek veren tüm resmi ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. İnandığımız yolda, inandığımız hedeflerle yürümeye güçlenerek devam edeceğiz.

SABUHİ ATTAR

TÜRK-ARAP ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ(TÜRAP) GENEL BAŞKANI