MİSYONUMUZ

1-Derneğimiz 7 Türk ülkesi ve 22 Arap Ülkesi olmak üzere toplamda 29 Ülke arasında dostluk ilişkilerinin ticari ve ekonomik bağlamda gelişmesine yardımcı olmak,

2-Türk ve Arap Ülkelerinin Kobileri arasındaki işbirliğini, yatırımlarını arttırmak ve serbest pazar birliği oluşturmak,

3-Türk ve Arap ülkelerindeki iş çevrelerine, ticaret, ekonomi, finansman ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak,

4-Türk ve Arap ülkelerindeki iş ve sosyal kuruluşlarıyla ilişkiye girmek, üyelerine turizm, kongre turizmi, yatırım turizmi, sağlık turizmi, kültürel turizmi, eğitim turizmi ve benzeri konularda olanaklar sağlamak ve amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak,

5- Türk ve Arap ülkelerindeki iş çevreleri ve üyeleri arasındaki dostluğun, anlayış ve ortak çıkarlara dayalı çalışmaların gelişmesini sağlamak,

6-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek bilgi, öneri ve fikir alışverişi ile Türk ve Arap ülkeleri iş çevrelerinin ortak iş yapmak, iş gelişmesine yardımcı olmak,

7-Derneğin amacı doğrultusunda iş, sosyal, kültürel yaşamda düşünce ve hareket birliği yaratılması konusunda çalışmalar yapmak, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

8-Ülkemizin Uluslararası rekabet gücün, Arap ekonomisindeki yerini geliştirmek için dünya standartlarına uygun mal ve hizmet üretimi için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak,

9-Türk ve Arap Ülkelerinin Kobileri arasındaki ticari işbirliğini, yatırımlarını arttırmak ve serbest pazar birliği oluşturmak,

10-Türk ve Arap toplumlarının birbirlerine tanıtmak ve yakınlaştırmak için yazılı ve sözlü yayınlar belgesel filmler hazırlamak ve yayınlamak, Türk ve Arap toplumlarının sahip olduğu doğal, tarihi, turistik, kültürel, folklorik vb. gibi değerlerini tanıtmak amacıyla konferans, panel, seminer, yarışma, izinler alarak şenlik, festival düzenlemek, sergiler açmak ve geceler düzenlemek,